top of page

'Vonk!' was een kunstmanifestatie in 2016 van kerken en instellingen ter gelegenheid van 50 jaar Raad van Kerken Zeist. Een inspirerend programma met veel workshops, lezingen, tentoonstellingen en concertjes.

Ik zat in de organiserende commissie en heb mee gedacht en uitgewerkt hoe we dit feest kunnen vieren. Ik heb de map ontworpen en het logo bedacht, in samenspraak met een groepje heel actieve meedenkers. Ik was actief met de organisatie van workshops en exposities in de Noorderlichtgemeente, waar we alle manieren van taal lieten spreken.

En voor de kerkzaal bedacht ik het project 'In het begin was er... een vonk...en ik...' en heb ik vier doeken gemaakt waarin ik licht en kleur gebruikt om leven te verbeelden. Daarnaast riep ik mensen op om de muren te laten spreken, hun geraakt zijn, getroffen zijn in deze kerkzaal te delen.

Leuk om te laten spatten, klinken, kleuren! Meer informatie op de facebookpagina van Vonk,

www.facebook.com/VonkZeist/

op de site van de Raad van Kerken in Zeist

bottom of page