top of page

Processiekruis:

Dit processiekruis is open: in het midden is het gespleten: kracht van de opstanding. Het kruis is van dun kwetsbaar koper. Koper als symbool voor het menselijke: verweerd, gekreukt. 

Christus' aanwezigheid is zichtbaar: (blad)goud laat zijn aanwezigheid zien -Goddelijke aanraking verandert de mens. Zo ook kan de mens Gods aanwezigheid zichtbaar maken. 

Wanneer je naar het kruis kijkt kan opeens het licht door het kruis heen stralen en tonen wat Christus ons heeft laten zien: de dood is overwonnen, het licht is sterker dan de dood en geeft ons toekomst. 

 

Dun koper met bladgoud rond een transparante perspex kern; 

28 x 35 x 3 cm. 

Abdij Koningsoord

 

Muurschildering met kruis:

De opdrachtgeefsters voelden zich aangetrokken door het kruis zoals ik dat voor Apeldoorn en Eijsden gemaakt had. Maar elke plaats is anders en het was een uitdaging om het zo te ontwerpen dat het voor deze specifieke plek klopt. Eerst had ik de schets voor de muurschildering gemaakt en in de overzichtsfoto geplaatst, zodat ik alle verhoudingen voor me zag. Met die basis kon ik gaan werken aan het kruis. Welke verhoudingen horen hier? Dat is een kwestie van tekenen, uitbreiden, veranderen, bekijken, kleur toevoegen, controleren. 

 

Achtergrond van mijn ontwerp van het kruis: het laat ons zien wat mogelijk is geworden, de opening en het uitzicht dat daardoor ontstaat. Het kruis geeft zicht op Gods glans. 

 

Koperen, aardse contouren laten de volmaakte gouden cirkelzien. Het koper is gekreukt, verweerd, gebrand, geslagen - het leven zelf. Dicht bij het centrum, rond de gouden cirkel is het lichter, neemt wat van de glans over. Eén uiteinde strekt zich uit naar boven, één uiteinde reikt naar de aarde, twee zegenende armen strekken zich uit, links langs de engel naar de vrouwen en rechts naar de abdij. Op de arm naar de abdij heb ik bladgoud aangebracht: de abdij is een plaats van gebed en opening, 

 

De basis is een oude pleisterlaag van 2.65 hoog en 5.65 breed;de verf is KEIM-mineraalverf (B-techniek), het kruis is dun koper (0.1mm.) met bladgoud.

 

 

 

bottom of page