8: schemer

Schemer: De kleuren worden donker, ik kan steeds minder ver kijken - lijk van grasspriet naar grasspriet te lopen. Dat trekt me vooruit want als ik verder kijk zie ik alleen maar vlekken. Het lukt, stapje voor stapje, herinneringen en belofte maken dat ik verder kan.