Opdrachten

koper

 

 

© Marleen B. Berg beeldend kunstenaar. Contact: marleen@mbberg.nl

    legende van de brandende liefde

    Uit: 'De harp van Sint Franciscus 'van Felix Timmerman: En na 't gebed begon Franciscus, als door Clara hare pure ziel geraakt, ineens van God te spreken, maar zo schoon, zo wonderbaar, dat hij en allemaal in brand stonden van de goddelijke liefde. De aarde, de zinnen verloren hun macht, hunne zielen blonken en straalden, en de klaarte ervan doordrong het dak en de muren ... Een felle rode gloed tulpte boven 't boske en boven 't kerkske...'