Ionaliedboek meerstemmig

Omslagontwerp voor de tweede bundel met liederen van de Nederlandse Ionagroep 'Opstaan'. Copyright Marleen B. Berg.